С първите студени есенни дни естествено възниква въпросът с какво да се отоплявам най-ефективно тази зима. Разумният и информиран избор сега ще ви осигури ниски енергийни разходи за предстоящия зимен сезон.

Вижте какви са актуалните цени на енергоизточниците за месец октомври 2016 г.

Промяна има в цените на пропан-бутана и газьола за отопление. Цената на първия енергоизточник се е увеличила с 3% – от 0,114 до 0,117 лв./кВтч. Газьолът за отопление също е с променена по-висока цена – от 0,185 до 0,194 лв./кВтч. Или повишение в размер на 5%.

Актуални цени на енергоизточниците октомври 2016

В края на третото тримесечие за годината КЕВР прие новата цена на природния газ. Въпреки минималното увеличение, разликата между цените на електроенергията и природния газ за битовия сектор продължава да бъде огромна. С 65% е по-евтин природният газ от електроенергията, което се очаква да се отрази и на разходите на домакинствата през предстоящия зимен сезон. Ето какви биха били приблизително годишните разходи за домакинство в апартамент от 70 кв.м. с изолация, което избере природният газ в замяна на електроенергията.

Примерни разходи с електроенергия и природен газ

Цената на електроенергията и природният газ за стопански потребители остава без промяна. Те са съответно 0,234 лв./кВтч и 0,060 лв./кВтч – отново огромна разлика или над 70% повече разходи за бизнеса ако използва електроенергия вместо природен газ.

Biser Nikolov_OvergasБисер Николов, Мениджър “Себестойност и цени”, Овергаз Мрежи АД

Бисер Николов се присъединява към екипа на Овергаз през 2003. От 2008 г. е мениджър на процес „Цени и ценообразуване”. Има магистърска степен по “Икономика и управление на търговията” от УНСС, както и специализации в областта на либерализацията на енергийния пазар и ценообразуването. Основни експертни области: Анализи на българския енергиен пазар, Ценообразуване и тарифи на природния газ, Икономическа    оценка на проекти за дистрибуция на природен газ.