Ceni energonositeli septemvri 2014

Цени на енергоносителите са валидни към 30.9.2014 г. Цената е в лева/ кВтч с ДДС.

В таблицата по-горе можете да видите актуалните цени на енергоизточниците към 30 септември 2014 г. Крайната цена на природния газ за битови потребители продължава да бъде по-ниска с 30-40% спрямо цената на някои от най-използваните енергоизточници като електричеството и пропан-бутана. С голямо обществено неодобрение бе посрещната новината от последните дни за евентуално увеличение на електрическата енергия с 10% от октомври 2014 година. В таблицата по-долу можете да видите и крайната цена за потребителите, ако предложението за новата цена на тока влезе в сила (цените на останалите енергоизточници не са променени).

Nova cena na toka oktomvri 2014

За голяма част от хората 10% увеличение в цената на електроенергията ще доведе до повишаване на битовите разходи за енергия на домакинствата и по-висока цена на някои хранителни продукти и услуги. За газифицираните домакинства поскъпването на тока означава увеличаване на конкурентността на синьото гориво и възможност да осъществяват по-високи спестявания всеки месец. Ако решението влезе в сила, природният газ ще бъде с близо 35% по-изгоден енергоизточник, отколкото електричеството. На практика разходите на домакинство от трима души за апартамент от 65 кв.м. ще бъдат над 200 лв. –  близо 80 лв. повече на месец в сравнение със същото домакинство, което използва природен газ. При този сценарий, цената на електричеството ще достигне тази на пропан-бутана – друг също толкова често предпочитан енергоизточник в бита, колкото и електричеството. Не рядко те се използват и в комбинация, което ще доведе до излишни разходи за енергия. В сравнение с тях, природният газ има в пъти по-ниска цена, но е и много по-ефективен. Цената и високата ефективност са сред основните причини природният газ да е предпочитан в домакинствата от цял свят.

С увеличаването на цената на електричеството респективно се увеличават не само битовите разходи за енергия, но и цените на хранителните продукти. Природният газ може да не е единствената алтернатива, но при така създадените обстоятелства синьото гориво няма конкуренция сред останалите енергоизточници що се отнася до цена и ефективност.

 

1. Посочените цени включват ДДС (20%).

2. Цените на течните горива са на „Лукойл Нефтохим“ АД (ефективни от 16 септември 2014 г.) с включена 10% дистрибуторска надценка.

3. Цените на електрическата енергия са ефективни от 01 юли 2014 г. (съгласно Решение на ДКЕВР № Ц-12 от 30.06.2014 г.).

4. Средната цена на електрическата енергия за битови потребители е определена в съотношение 70% дневна и 30% нощна тарифа.

5. В цените са отчетени КПД на отделните котли.

 

 

Biser Nikolov_OvergasБисер Николов, Мениджър процес „Цени и тарифи”

Процес Управление на корпоративния бизнес план Овергаз Инк

Бисер Николов се присъединява към екипа на Овергаз през 2003. От 2008 г. е мениджър на процес „Цени и ценообразуване”. Има магистърска степен по “Икономика и управление на търговията” от УНСС, както и специализации в областта на либерализацията на енергийния пазар и ценообразуването. Основни експертни области: Анализи на българския енергиен пазар, Ценообразуване и тарифи на природния газ, Икономическа    оценка на проекти за дистрибуция на природен газ.