Отоплителният сезон започна, а с него и по-високите сметки за енергия. Всъщност „отоплителен сезон“ е понятие, въведено най-вече заради потребителите на ТЕЦ, които използват този вид енергия за отопление само в определени месеци от годината. Вижте няколко основателни причини да използвате природен газ, а не ТЕЦ.

Освен от личното потребление, големината на месечните разходи се определя и от цената на енергоизточника, който използвате. Ето какви са актуалните цени на енергоносителите през месец ноември.

%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf

В сравнение с предходния месец, промяна в цените наблюдаваме при газьола, който е поскъпнал с 3% – от 0,194 лв./кВтч до 0,199 лв./кВтч. С 2% нагоре е и цената на пропан-бутана – от 0,117 лв./кВтч през ноември цената му е 0,120 лв./кВтч.

Цените на електроенергията и природния газ за битови потребители остават непроменени – съответно 0,214 лв./кВтч и 0,075 лв./кВтч. Огромната разлика е причина и за по-големите сметки на потребителите на електроенергия.

%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%b8-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8

Наистина ли сметките на битовите потребители на природен газ са толкова по-ниски? Семейство от Монтана, които потребяват синьото гориво вече 8 години споделят, че най-високата им зимна сметка през миналия сезон не е надвишила 180 лв. Разходът покрива енергия не само за отопление, но и за готвене и топла вода за външен апартамент на последен етаж от около 90 кв.м. През останалото време от годината месечният разход за газ не е повече от 7-10 лв.

 

Разберете как можете да спестите 20% от газификацията на дома на gas.overgas.bg/desiree/

 

Biser Nikolov_OvergasБисер Николов, Мениджър “Себестойност и цени”, Овергаз Мрежи АД

Бисер Николов се присъединява към екипа на Овергаз през 2003. От 2008 г. е мениджър на процес „Цени и ценообразуване”. Има магистърска степен по “Икономика и управление на търговията” от УНСС, както и специализации в областта на либерализацията на енергийния пазар и ценообразуването. Основни експертни области: Анализи на българския енергиен пазар, Ценообразуване и тарифи на природния газ, Икономическа    оценка на проекти за дистрибуция на природен газ.