Последният ни материал, свързан с актуалните цени на енергоизточниците в България, показа очевидното ценово предимство на природния газ пред други енергоизточници, използвани в домакинствата в страната. Конкурентността на синьото гориво се запазва и към настоящия момент.

Графиката ни с актуалните към днешна дата цени на енергоизточниците е с малки размествания, спрямо последната. Най-голямо увеличение в цената има при пропан-бутана – с 20%. Котелното гориво и газьолът за отопление са с по-ниски спрямо предишния период цени. Природният газ и електрическата енергия остават с непроменени към момента цени.

Aktualni ceni na energoiztochnicite

Актуални цени на енергоизточниците към 29.11.2013 г.

На графиката по-долу можете да видите движението на цените на енергоизточниците през разглежданите до момента от нас периоди. Природният газ е единственият енергоизточник, чиято цена не се е променила към днешна дата.

Sravnenie na cenite na energoiztochnicite

Сравнение на цените на енергоизточниците през разглежданите до момента от нас периоди.

Напомняме Ви, че корекцията в цената на акцизите за природния газ, както и приетото наскоро изменение в Закона за акцизите и данъчните складове, се отнасят за стопанските, а не битовите потребители. Повече информация по този въпрос ще можете да прочетете скоро в блога.

 

Biser Nikolov_Overgas

Бисер Николов, Мениджър процес „Цени и тарифи”

Процес Управление на корпоративния бизнес план Овергаз Инк

Бисер Николов се присъединява към екипа на Овергаз през 2003. От 2008 г. е мениджър на процес „Цени и ценообразуване”. Има магистърска степен по “Икономика и управление на търговията” от УНСС, както и специализации в областта на либерализацията на енергийния пазар и ценообразуването. Основни експертни области: Анализи на българския енергиен пазар, Ценообразуване и тарифи на природния газ, Икономическа    оценка на проекти за дистрибуция на природен газ.