Ceni na energonositeli may 2014

В сравнение с предишния разглеждан от нас, в графиката по-горе се забелязват значителни разлики в крайните цени на енергоносителите. Към 1 май 2014 г. най-голямо е намалението в цената на пропан-бутана –  цели 13%; следван от природния газ с 3%, електрическата енергия за битови потребители с 2%. Най-малко е намалението в цената на газьола за отопление – само 1%, а котелното гориво до 1% сяра е единственият енергоизточник, който запазва цената си от предишния период.

Характеристиките на природния газ, както и значителното намаление в цената му не само запазват, но и повишават конкурентността му спрямо другите енергоизточници. Така например битовите разходи за 4 членно семейство, което обитава апартамент от 80 кв. в сграда с изолация ще спести близо 60 лева за месец ако използва природен газ. Икономията в сравнение с пропан-бутана е малко над 70 лв. на месец.

*

1. Цените на топлинната енергия са ефективни от 01 април 2014 г. (съгласно Решение на ДКЕВР № Ц-9 от 01.04.2014 г.). 2. Цените на природния газ са ефективни от  01 април 2014 г. (съгласно Решение на ДКЕВР № Ц-8 от 01.04.2014 г.). 3. Цените на електрическата енергия са ефективни от 01 януари 2014 г. (съгласно Решение на ДКЕВР № Ц-43 от  30.12.2013 г.). 4. Средната цена на електрическата енергия за битови потребители е определена в съотношение 70% дневна и 30% нощна тарифа. 5. В цените са отчетени КПД на отделните котли. 6. Цените са с ДДС.

Biser Nikolov_OvergasБисер Николов, Мениджър процес „Цени и тарифи”

Процес Управление на корпоративния бизнес план Овергаз Инк

Бисер Николов се присъединява към екипа на Овергаз през 2003. От 2008 г. е мениджър на процес „Цени и ценообразуване”. Има магистърска степен по “Икономика и управление на търговията” от УНСС, както и специализации в областта на либерализацията на енергийния пазар и ценообразуването. Основни експертни области: Анализи на българския енергиен пазар, Ценообразуване и тарифи на природния газ, Икономическа    оценка на проекти за дистрибуция на природен газ.