На прага на новия отоплителен сезон цената на различните енергоизточници за битови потребители става все по-актуална. Именно през студените месеци енергийното потребление, респективно разходи на домакинствата са най-високи. От таблицата по-долу можете да видите актуалните цени на енергоизточниците за битови потребители, валидни към 15.10.2015 г.

Ceni na energoiztochnicite oktomvri 2015

От горната таблица силно впечатление прави огромната разлика между цената на природния газ и електрическата енергия – над 96%. Това означава, че разходите на домакинствата, избрали електричеството за отопление и подгряване на водата, значително ще нараснат през предстоящите студени месеци. От друга страна, инвестиралите в газификация на жилището ще се радват на все по-големи спестявания. Домакинство, чийто дом е с площ от 90 кв.м., например, въпреки наличната изолация, се очаква да има среден месечен разход за отопление на ток от около 212 лв. Месечната сметка на домакинство със същите характеристики, но обитаващо газифицирано жилище, се очаква да бъде около 108 лв., като тази сума включва разходи не само за отопление, на и за готвене и подгряване на водата. Освен невероятния комфорт, който осигурява газификацията на дома, все по-големите разлики в месечните битови разходи (в сравнение с домакинствата, избрали електричество за отопление) е допълнителен стимул за нарастващия брой газифицирани домакинства у нас.

Забележка:

  1. Посочените цени включват ДДС (20%).
  2. Цените на течните горива са на „Лукойл Нефтохим“ АД
  3. Цените на топлинната енергия са ефективни от 01 октомври 2015 г. (съгласно Решение на КЕВР № Ц-34 от 30.09.2015 г.).
  4. Цените на електрическата енергия са ефективни от 01 август 2015 г. (съгласно Решение на КЕВР № Ц-27 от 31.07.2015 г.).
  5. Средната цена на електрическата енергия за битови потребители е определена в съотношение 70% дневна и 30% тарифа.
  6. Цената на електрическата енергия за небитови потребители (СН) е определена при отчитане на цената на доставчик последна инстанция за месец юли, цените за мрежовите услуги от 01.08.2015 г. и цената за задължение към обществото.
  7. В цените са отчетени КПД на отделните котли.

 

Biser Nikolov_OvergasБисер Николов, Мениджър „Себестойност и цени“, Овергаз Мрежи АД

Бисер Николов се присъединява към екипа на Овергаз през 2003. От 2008 г. е мениджър на процес „Цени и ценообразуване”. Има магистърска степен по “Икономика и управление на търговията” от УНСС, както и специализации в областта на либерализацията на енергийния пазар и ценообразуването. Основни експертни области: Анализи на българския енергиен пазар, Ценообразуване и тарифи на природния газ, Икономическа    оценка на проекти за дистрибуция на природен газ.