Към края на третото тримесечие от годината и наближаващият зимен период нека проверим какви са актуалните цени на енергоизточниците за битови и стопански потребители. Цифрите по-долу ще ви помогнат да вземете правилното решение за това какъв енергоизточник да използвате през предстоящите зимни месеци, за да си осигурите нужния комфорт и ниски енергийни разходи.

Актуални цени на енергоизточниците за битов сектор септември 2016

Природният газ продължава да държи (съвсем естествено) първеноството за енергоизточник с най-ниска цена за битови потребители. Цената на киловатчас енергия от газ към днешна дата е с 65% по-евтина от същото количество електроенергия. Така 3-членно домакинство, което замени електроенергията с природен газ и отоплява жилище от 75 кв.м. ще реализира годишни разходи за енергия от газ в размер на над 1000 лв.

Цените на останалите енергоизточници, използвани в битовия сектор у нас, също остават високи спрямо цената на природния газ. Газьолът е с 1.5 пъти по-скъп – 0,185 лева за киловатчас, а пропан-бутанът – с 54%.

От графиката по-долу можете да видите и актуалните към момента цени на електроенергията и природния газ за стопанския сектор.

Актуални цени на енергоизточниците за стопански сектор септември 2016

Синьото гориво е изгодният енергиен избор за бизнеса – спестява над 70% от разходите за енергия, ако до момента е използвана електроенергия.

Biser Nikolov_OvergasБисер Николов, Мениджър “Себестойност и цени”, Овергаз Мрежи АД

Бисер Николов се присъединява към екипа на Овергаз през 2003. От 2008 г. е мениджър на процес „Цени и ценообразуване”. Има магистърска степен по “Икономика и управление на търговията” от УНСС, както и специализации в областта на либерализацията на енергийния пазар и ценообразуването. Основни експертни области: Анализи на българския енергиен пазар, Ценообразуване и тарифи на природния газ, Икономическа    оценка на проекти за дистрибуция на природен газ.