Energy prices_July

Цени на енергоизточниците в България, валидни от 1 юли 2014 г.

Energy prices_May vs july

Сравнение между цените на енергоизточниците в Бюлгария през май и юли 2014 г.

В сравнение с предишния разглеждан от нас, в графиката по-горе се забелязват известни разлики в крайните цени на енергоносителите, които на пръв поглед не са големи, но съотнесени към крайната стойност на потреблението са значителни. Към 1 юли 2014 г. котелното гориво е единственият енергоизточник, който няма изменение в цената. От всички енергоизточници единствено природният газ има намаление в цената – минус 2%. Цената на котелното гориво остава без промяна. В сравнение с предишните периоди най-голям е скокът в цената на пропан-бутана – с почти 5%, следван от електрическата енергия за битови потребители, която вече е с 3% по-висока и газьола за отопление, чиято цена е по-висока с 2%.

 

 

1. Цените на течните горива са на „Лукойл Нефтохим“ АД (ефективни от 04 юли 2014 г.) с включена 10% дистрибуторска надценка.

2. Цените на електрическата енергия са ефективни от 01 юли 2014 г. (съгласно Решение на ДКЕВР № Ц-12 от 30.06.2014 г.).

3. Средната цена на електрическата енергия за битови потребители е определена в съотношение 70% дневна и 30% нощна тарифа

4. В цените са отчетени КПД на отделните котли.

 

Biser Nikolov_OvergasБисер Николов, Мениджър процес „Цени и тарифи”

Процес Управление на корпоративния бизнес план Овергаз Инк

Бисер Николов се присъединява към екипа на Овергаз през 2003. От 2008 г. е мениджър на процес „Цени и ценообразуване”. Има магистърска степен по “Икономика и управление на търговията” от УНСС, както и специализации в областта на либерализацията на енергийния пазар и ценообразуването. Основни експертни области: Анализи на българския енергиен пазар, Ценообразуване и тарифи на природния газ, Икономическа    оценка на проекти за дистрибуция на природен газ.