Комфорт, удобството и възможността за пълен контрол са само част от причините природният газ да бъде все по-предпочитан енергоизточник за домакинствата. Синьото гориво може да осигури на Вашия дом нужната енергия и топлина. Друго важно предимство на природния газ е ниската му цена, спрямо други енергоизточници, за което ще говорим и в днешната статия.

Цените на различните енергоносители в България, които публикувахме в предишната ни статия, показват ценовото предимство на природния газ за осигуряване на енергия за битови нужди.

Цени на енергоносителите актуални до 6.8.2013

Цени на енергоносители до 6.8.2013 г.

След последните актуализации в цените на електрическата енергия и течните горива природният газ задържа водещата си позиция на ценово най-изгоден енергоносител за дома.

Цени на енергоносителите актуални след 6.8.2013

Цени на енергоносителите актуални след 6.8.2013

Графиките показват сравнение между крайната цена на природния газ за битови потребители (осреднена за газоразпределителните дружества на Овергаз) и на други енергоносители (също при осреднени цени за всеки от тях). Посочената цена на природния газ в графиките включва средната крайна цена на синьото гориво за битови потребители на газоразпределителните дружества на Овергаз.

Ниската цена на природния газ ще Ви осигури по-малки битови разходи и несравним комфорт. Това лято можете да се възползвате и от изгодните предложения за газификация, които предлага Овергаз. Колко можете да спестите от инвестицията за газификация това лято?

 

Biser Nikolov_Overgas

 

Бисер Николов, Мениджър процес „Цени и тарифи”

Процес Управление на корпоративния бизнес план Овергаз Инк

Бисер Николов се присъединява към екипа на Овергаз през 2003. От 2008 г. е мениджър на процес „Цени и ценообразуване”. Има магистърска степен по “Икономика и управление на търговията” от УНСС, както и специализации в областта на либерализацията на енергийния пазар и ценообразуването. Основни експертни области: Анализи на българския енергиен пазар, Ценообразуване и тарифи на природния газ, Икономическа оценка на проекти за дистрибуция на природен газ.