От предишните постове можете да разберете как се образува цената на природния газ и колко струва в сравнение с други енергоизточници.

В тази трета част ще се опитаме да отговорим на въпроса „в България природният газ по-скъп ли е отколкото в Европа” като разгледаме последните данни от Евростат за цените на синьото гориво в европейските държави.

Евростат (Eurostat) е статистическата служба към Европейската комисия, която събира и хармонизира статистически данни за страните членки. Всички резултати са достъпни на страницата на Евростат http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home.

Последната актуализация, свързана с цените на природния газ за битови потребители (за периода юли-декември 2012 г.) показва конкурентната цена на синьото гориво в България спрямо цената му в останалите държави от Европейския съюз.

Natural gas Europe_Eurostat 2012

 

Според графиката цената на природния газ в България е по-висока само от тази в Румъния, Хърватия и Словакия. В тази връзка трябва да се вземат предвид и следните фактори, оказващи влияние върху по-ниската цена: голяма част от природния газ в Румъния идва от собствени находища; преди отварянето на Северен поток 2/3 от доставките на газ от Русия за Западна Европа преминават през тяхната територия; Хърватия също използва голям процент природен газ от собствени находища – около 60%.

 

Biser Nikolov_OvergasБисер Николов, Мениджър процес „Цени и тарифи”

Процес Управление на корпоративния бизнес план Овергаз Инк

Бисер Николов се присъединява към екипа на Овергаз през 2003. От 2008 г. е мениджър на процес „Цени и ценообразуване”. Има магистърска степен по “Икономика и управление на търговията” от УНСС, както и специализации в областта на либерализацията на енергийния пазар и ценообразуването. Основни експертни области: Анализи на българския енергиен пазар, Ценообразуване и тарифи на природния газ, Икономическа    оценка на проекти за дистрибуция на природен газ.