В сайта на Евростат, статистическата служба към Европейската комисия, вече е достъпна база данни с цени на природния газ за домакинства в страните от ЕС за периода януари-юни 2013 г. Изнесената информация потвърждава факта, че цената на природния газ в България е една от най-ниските в целия Европейски съюз.

Цените са крайни за домакинствата, в евро за KWh.

 

Eurostat gas prices households 2013

Същата графика, но с преобразувани в лева цени.

Eurostat gas prices households 2013 BGN

Данните са със свободен достъп на официалния сайт на Евростат: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/energy/data/database.

Държавите с по-евтин природен газ от България са Румъния – (0.029 евроцента), следвана от Турция (0.041 евроцента), Унгария (0.043 евроцента), Хърватия, Полша (0.047 евроцента) и Словакия (0.050 евроцента). Сред причините за ниската цена на синьото гориво в тези държави са ползването на значителна част от собствен вътрешен добив, договорените от съответната държава търговски условия или транзит, какъвто е случаят със Словакия, например. Преди пускането на газопровода „Северен поток“ около 2/3 от доставките на газ от Русия за Западна Европа преминаваха през тяхната територия.

За развенчаване на мита, че цената на газът в България е най-висока може да послужи и долната графика, която показва цените на природния газ за домакинства за периода юли-декември 2012 г. За разлика от горната графика, тази не включва данни за Латвия и Турция, които не са били или са подадени доста по-късно. Пълнотата на информацията в базите данни на Евростат зависи от това кога отделните държави ще подадат съответната информация, като не винаги всички го правят по едно и също време. Това означава, че има период от няколко месеца, в който базата се актуализира постоянно в зависимост от получените нови данни.

Eurostat gas prices households 2012

В базата с данни на Евростат освен тези стойности, можете да изберете и опцията за цената на природния газ спрямо покупателната способност – т.нар. PPS (Purchase Power Standard). Така за държави с развита икономика като Германия, Австрия и Холандия цената на природния газ се оказва по-ниска от тази в България.

Междувременно природният газ продължава да бъде сред най-конкурентните енергоизточници в България. В момента хората, които са избрали природния газ за основен енергоизточник в дома си заплащат по 12,5 стотинки за киловатчас*, докато за тези, които ползват електричество цената е 16,8 стотинки** за киловатчас. Броят на газифицираните домакинства се очаква да нарасне значително и при стартирането на програмата на Международен фонд „Козлодуй” за насърчаване на битовата газификация, по която е предвидено 10 000 домакинства да получат по 2000 лв. за газификация на жилищата си.

Данните от Евростат за първата половина на 2014-та година се очакват през есента, но предвид стабилните позиции в класацията едва ли ще има значителни размествания.

 

* с включено КПД

** в съотношение дневна: нощна 70:30

Biser Nikolov_Overgas

Бисер Николов, Мениджър процес „Цени и тарифи”

Процес Управление на корпоративния бизнес план Овергаз Инк

 

Бисер Николов се присъединява към екипа на Овергаз през 2003. От 2008 г. е мениджър на процес „Цени и ценообразуване”. Има магистърска степен по “Икономика и управление на търговията” от УНСС, както и специализации в областта на либерализацията на енергийния пазар и ценообразуването. Основни експертни области: Анализи на българския енергиен пазар, Ценообразуване и тарифи на природния газ, Икономическа    оценка на проекти за дистрибуция на природен газ.