Една от най-използваните услуги от битовите потребители на природен газ е „Плащане на равни месечни вноски“Всички битови потребители на природен газ и клиенти на Овергаз имат възможност да управляват по-добре бюджета си чрез активиране на услугата „Равни месечни вноски“. Това е възможно САМО през месец юли.

Какво представлява услугата?

Всеки месец размерът на разходите ви за природен газ за отопление, готвене и топла вода е един и също. През август месец е извършва изравняване спрямо реално консумираното количество енергия през годината. За да започнете да използвате услугата изчисляването на сметките ще се осъществи на база потреблението ви за изминалия едногодишен период.

Заедно с дължимата за месеца сума за енергия, по електронната си поща ще получавате и известие за реално потребеното количество природен газ.

От услугата могат да се възползват всички битови клиенти на Овергаз. Активирането й става чрез попълване на допълнително заявление в най-близкия клиентски център само през МЕСЕЦ ЮЛИ.

Допълнителна информация?

Повече за услугата и консултация за определянето на размера на месечната вноска можете да получите на националния информационен телефон 0700 11 110 или като ни пишете на [email protected].