Новият отоплителен сезон започна, а с него и старите проблеми – мръсният въздух, който всички ние се налага да дишаме в следствие на прекомерната употреба на твърди горива за отопление. Според Европейската комисия, загубите за българската икономика в следствие на този проблем са 3 млрд. евро всяка година.

Едно от най-големите предизвикателства е намаляване на нивата на фини прахови частици, които се увеличават многократно особено през зимния период.

Едно от най-добрите, трайни решения на проблема със замърсяването е използването на екологично чиста енергия. Да, от природен газ.

В таблицата по-долу можете да видите колко са спестените емисии за тримесечието юли-септември 2017 г.

%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%be%d1%82-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d1%8e%d0%bb

Само за 3 месеца домакинствата и индустрията, използващи природен газ, са спестили най-много вредни вещества на околната среда – общо 5210 тона. Данните за спестени парникови газове показва, че същите 2 сектора са спестили 97 000 тона, като тук индустриалните и стопански потребители на синьото гориво са допринесли с над 50% от спестените количества парникови газове. Така, въпреки активният летен сезон обществено-административният сектор, индустрия и домакинства са избегнали емитирането на над 265 000 тона парникови газове.

С падането на температурите и навлизането в активния отоплителен период освен увеличаване на замърсяването на въздуха, предстоят и типичните за този период здравословни проблеми. Единственото решение е увеличаване на дела на екологично чистите енергоизточници за сметка на неефективните и замърсяващи дърва и въглища.

Разберете как да направите първата крачка към модерния начин на живот с природен газ на https://gas.overgas.bg/.

 

 

nikola-delev-overgasНикола Делев работи за Овергаз от 2006 г. От 2015 г. е Ръководител проекти „Устойчиво развитие”. Има магистърска степен по “Индустриална химия” от ХТМУ. Преминал е специализации и обучения в областта на управлението по околна среда, управление на качеството, търговия с емисии и др. Основни експертни области: Оценки и анализи по околна среда, екологични проекти.