Използването на природен газ е един от доказано най-ефективните начини за поддържане на чиста околна среда. За разлика от други енергоизточници при използването му не се отделят сажди, миризми и прах във въздуха. Много от големите мегаполиси, които си поставиха амбициозни цели за намаляване на замърсяването в градовете и съхраняване на околната среда, увеличиха употребата на природен газ в бита, транспорта и промишлеността за да постигнат целите си.

В България използването на природен газ също има значителни постижения при спестяването на вредни вещества на околната среда. Само през първата половина на 2017 г. серните и въглеродни оксиди, както и количеството прахови съединение – основни отговорници за мръсния въздух – са намалели с почти 100%!*

В периода януари-юни 2017 г., благодарение на газификацията, е избегнато отделянето в атмосферата на 14 983 тона серни и азотни оксиди, прахови частици, въглероден оксид и летливи органични съединения.

%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-6-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-2017

Чрез използването на природен газ от промишлени, обществено-административни и битови потребители е избегнато емитирането на над 265 000 тона парникови газове през първата половина на 2017 г.

В сравнение с първата половина на 2016 г. спестеното количество вредни вещества и парникови газове се е увеличило с почти 20%.

 

Сериозните „зелени“ резултати са постигнати благодарение на разумния избор на всеки потребител на природен газ, какъвто можеш да станеш и ти. Разбери как можеш да използваш най-зеления и ефективен енергоизточник на gas.overgas.bg/zadoma.

 

* В сравнение с данните са сходен период преди газификация.

 

nikola-delev-overgasНикола Делев работи за Овергаз от 2006 г. От 2015 г. е Ръководител проекти „Устойчиво развитие”. Има магистърска степен по “Индустриална химия” от ХТМУ. Преминал е специализации и обучения в областта на управлението по околна среда, управление на качеството, търговия с емисии и др. Основни експертни области: Оценки и анализи по околна среда, екологични проекти.