Всеки месец в рубриката ни за актуалните енергоизточници с Бисер Николов, Ви информираме за всичко, свързано с цените на енергията. От днес в блога на Овергаз стартираме и нова еко рубрика, в която ще ви разказваме подробно за спестените вредни вещества в следствие на използването на природен газ от нашите клиенти за период от 3 месеца.

Природният газ е един от най-екологично чистите енергоизточници, а неговото използване не води до отделяне на сажди, миризми и прах във въздуха. Широкото му разпространение в бита и производството е един от най-ефективните методи за борба с климатичните промени и съхраняване на състоянието на околната среда.

Ето колко вредни вещества и емисии спестиха на атмосферата газифицираните домакинства и бизнеса за периода януари-март 2017 г.

%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80

Реализираните спестявания са в резултат от използването на природен газ вместо традиционните течни и твърди горива и електроенергия водят до значително и ефективно намаляване на емисиите на вредни вещества и парникови газове.

Така, в периода януари-март 2017 г., благодарение на клиентите на Овергаз е избегнато отделянето в атмосферата на 11 184 тона серни и азотни оксиди, прахови частици, въглероден оксид и летливи органични съединения, които оказват значително отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух и човешкото здраве.

 

Какво още искате да научите за опазването на околната среда? Възползвайте се и попитайте нашия експерт Никола Делев еко въпросите, които Ви вълнуват. 🙂 

 

nikola-delev-overgasНикола Делев работи за Овергаз от 2006 г. От 2015 г. е Ръководител проекти „Устойчиво развитие”. Има магистърска степен по “Индустриална химия” от ХТМУ. Преминал е специализации и обучения в областта на управлението по околна среда, управление на качеството, търговия с емисии и др. Основни експертни области: Оценки и анализи по околна среда, екологични проекти.