Овергаз газифицира цялостно село Кабиле, на 7 километра от Ямбол.

В края на ноември миналата година завърши успешно първият етап от газификацията на селото. За период от около месец и половина Овергаз изгради 8 146 м нова мрежа и достигна до 200 домакинства в населеното място.
По метода на хоризонталното сондиране, без нарушаване на асфалтовата настилка, инженеринговата компания на Овергаз прокара тръбите подземно за рекордно кратко време. Изкопната машина „къртица“, с която бяха положени тръбите, не замърсява въздуха с прах, спестява неудобствата на хората, намалява възстановителните работи.

Днес „Овергаз Мрежи” изгражда вътрешните инсталации на къщите в селото. Готовите вече ползват газ в домовете си. На втория етап ще бъдат „протегнати“ още около 8 км разпределителна мрежа и практически цялото село от 329 къщи ще премине на синьо гориво.
Проектът Кабиле се осъществява на терен от екип, съставен от 13-14 супер специалисти.