Със сравнително високи температури и спокойно време премина и този отоплителен сезон. По традиция в края на март 2018 г. КЕВР взе решение и утвърди новата цена на природния газ. Според приетото, цената на синьото гориво се увеличава с 2,6%, но на практика…увеличение няма 🙂 Защо, четете надолу.

Както вече сме писали, когато се говори за „увеличение на цената на газа“ трябва винаги да имате предвид, че става въпрос за увеличение на един от компонентите на крайната цена, която заплащат потребителите. Всъщност увеличението се отнася за газа като суровина. На практика за второто тримесечие на 2018 г. се прие увеличение на този компонент, като в същото време имаме намаление на цената за достъп до газопреносната мрежа. Това е причината да няма промяна в цената на синьото гориво за потребителите за втората третина на 2018 г.

А какви са актуалните цени на останалите енергоизточници?

Най-скъпи за битовите потребители са електроенергията и газьола – съответно 0,215 лева/ kWh и 0,210 лева/ kWh, следвани от пропан-бутана – 0,133 лева/ kWh. Така, при актуална цена на природния газ от 0,078 лева/ kWh, се оказва, че синьото гориво е в пъти по-евтино за бита, в сравнение с много от останалите, традиционно използвани за отопление, загряване на водата и готвене енергоизточници. Между другото, сега можете да газифицирате дома си изгодно.

%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b0

 

Какви бяха сметките на газифицираните домакинства през този отоплителен сезон? Очаквайте скоро новия ни блог пост. 🙂