Сметките за отопление – основната грижа на голяма част от битовите потребители през зимата, особено на тези, които не са направили правилния избор на енергия за отопление, готвене и топла вода. А правилен е, когато е ефективен и екологично чист. В следствие на неразумен избор за поредна година отразихме традиционните зимни дни в столицата с прекомерно високи стойности на замърсяване на въздуха. Към това добавяме и по-високите разходи за енергия този сезон, включително за въглища, дърва и пелети.

В края на 2017 г. КЕВР взе решение за промяна на цената на природния газ за следващото тримесечие или за зимния период на отоплителен сезон 2017/2018. Ето и какви са актуалните цени на енергоизточниците за битови потребители в момента, включително и тази на синьото гориво.

До края на първото тримесечие на 2018 г. цената на природния газ за битови потребители ще бъде 0,079 лева/ kWh – най-ниската цена на енергоизточник за домакинствата, в сравнение с електроенергията, пропан-бутана и газьола – с минимум 2.5 пъти по-високи цени.

%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%8f

imgpsh_fullsize

По-високите температури, но и ниската цена на природния газ за битови потребители се е отразила и на декемврийските сметки. Средно потребителите, обитаващи жилища с площ между 70 и 90 кв.м. са платили по 118 лева за енергия от синьото гориво през последния месец на 2017 г. Следващият сегмент битови потребители, обитаващи жилища до 120 кв.м., са платили средно 135 лева за отопление, готвене и топла вода за месец декември.

Каква беше сметката ви за енергия за месец декември? Какъв енергоизточник използвахте? Споделете ни в коментар по-долу 🙂