Второто тримесечие на 2017 г. вече започна, а с него станаха факт и някои промени в цените на енергоизточниците. Нека видим какви са те и колко точно ни струват различните енергоизточници през месец април.

 

В края на март, преди КЕВР да вземе решение за новата цена на природния газ и предвид недостатъчното количество информация в медийното пространство, както и нарастващият брой грешни изводи, се опитахме да внесем известна яснота и да отговорим на въпроса „Защо КЕВР увеличава цената на природния газ с близо 30?“ – част 1 и част 2.

Промяната в цената на синьото гориво е вече в сила. Как се отрази новата стойност на увеличения компонент в цената на газа вече разказахме тук.

Освен решението за увеличаване на цената, сред другите решения, които КЕВР прие за второто тримесечие на настоящата година е и начисляването на допълнителна такса заради забавянето в заявката на газ към Булгаргаз.

На практика в цената, по която „Овергаз Мрежи“ ще купува природния газ от „Булгаргаз“ за второто тримесечие на 2017 г. ще бъде включен допълнителен компонент в размер на 18,52 лева/1 000 м3. Той се формира  съгласно чл. 17, ал. 15 от  Наредбата за регулиране на цените на природния газ въз основа на допълнителни за „Булгаргаз“ разходи, възникнали в резултат на доставка през съответната година на количества природен газ, заявени от крайни снабдители след месец август на годината, предхождаща годината на доставка. Тези допълнителни разходи ще бъдат изцяло покрити от „Овергаз Мрежи“ АД и няма да бъдат начислявани на крайните битови и корпоративни клиенти.

Но нека се върнем към темата на днешния ни блог пост, а именно – актуалните цени а енергоизточниците през месец април 2017 г. 🙂

%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb-2017

В сравнение с предишния разглеждан от нас период, промяна има в цената на пропан-бутана – от 0,134 на 0,135 лева/ kWh. За разлика от него, цената на газьола е по-ниска – с 4% до 0,201 лева/ kWh. Електроенергията за битови потребители от 1 април 2017 г. също е с нова, по-висока цена. От 0,214 лева/ kWh към днешна дата електроенергията е на цена 0,216 лева/ kWh. Промяната от 14% при цената на природния газ не се отразява на „мястото“ му в класацията – все още е най-изгодният и ефективен енергоизточник с актуална цена от 0,087 лева/ kWh.

Всички цени за разпределение и снабдяване за клиенти на Овергаз можете да намерите тук за битови клиенти и за корпоративни, като последвате линка ето тук.

%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b3

Сега газификацията на дома е още по-изгодна с програма DESIREE Gas.

 

 

Biser Nikolov_OvergasБисер Николов, Мениджър “Себестойност и цени”, Овергаз Мрежи АД

Бисер Николов се присъединява към екипа на Овергаз през 2003. От 2008 г. е мениджър на процес „Цени и ценообразуване”. Има магистърска степен по “Икономика и управление на търговията” от УНСС, както и специализации в областта на либерализацията на енергийния пазар и ценообразуването. Основни експертни области: Анализи на българския енергиен пазар, Ценообразуване и тарифи на природния газ, Икономическа    оценка на проекти за дистрибуция на природен газ.