След драматичните януарски температури февруари идва с обещание за по-високи температури и…с януарските сметки за енергия. Каква е цената на енергията за битови и стопански потребители този месец и какви бяха сметките на газифицираните битови потребители за първият месец от годината четете нататък.

%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%82

През февруари цените на газьолът и пропан-бутанът се повишават – съответно от 0,208 лева/ kWh до 0,210 лева/ kWh при газьола и от 0,127 лева/ kWh до 0,134 при пропан-бутана. Така електроенергията и газьолът за битови потребители се превръщат в двата най-скъпи енергоизточника. За разлика от тях цената на природния газ е 3 пъти по-ниска. Освен с конкурентна цена, природният газ осигурява и несравнимо удобство за потребителите.

Изключително студеното време през януари стана причина за няколко аварии в различни населени места в страната, които оставиха без отопление хиляди домакинства. За същия период не е регистрирано нито едно спиране на газоподаването за домакинствата, които са се доверили на природния газ. Това е защото газоразпределителната мрежа е един от най-сигурните начини за доставка на енергия. Тя се намира под земята и не се влияе от метеорологичните условия

Каква е средната месечна сметка на газифицираните домакинства за януари 2017?

През първия месец на 2017 г. се отчита 29% ръст в средната консумация, спрямо същия период за 2016 г. Основната причина за увеличеното потребление е по–ниската средна температура, , която бележи и най-ниската си стойност за последните 17 години (-4 ºC). Въпреки значителния ръст в консумацията, средната месечната сметка нараства едва с 8% (15 лв.), спрямо януари 2016 г., което се дължи на по-ниската цена на природния газ. Средната сметка на потребителите, обитаващи жилища с площ 70-90 кв.м. е 160 лв. В това време много домакинства използващи електроенергия за отопления очаквано ще получат с до 3 пъти по-високи сметки.

%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81

Сходно с битовите, стопанските потребители на природен газ  също ще усетят предимството на 3 пъти по-ниската цена на природния газ спрямо електроенергията тази зима. Бизнесът заплаща 0,234 лева/ kWh  за електроенергия срещу 0,062 лева/ kWh природен газ. С преминаване към синьото гориво стопанските потребители могат значително да намалят разходите си за енергия и да повишат конкурентостта на предлаганите стоки и услуги. Разберете колко можете да спести Вашият бизнес с природен газ.

 

Разберете как да си осигурите по-висока енергийна ефективност в дома или за бизнеса на gas.overgas.bg.